Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/233/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 27 stycznia 2009r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe