Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/226/09 Rady Gminy Bierawa

z dnia 26 marca 2009r.

w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe