Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/258/09 Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 12 marca 2009r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Namysłowa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe