Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Decyzja nr OWR-4210-24/2009/564/VII-D/JJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 9 kwietnia 2009r.

w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe