Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 18/2009

z dnia 9 stycznia 2009r.

pomiędzy Powiatem Kędzierzyńsko - Kozielskim a Gminą Kędzierzyn - Koźle w sprawie realizacji zadań Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie - Koźlu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe