Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 19/2009

z dnia 9 stycznia 2009r.

pomiędzy Powiatem Kędzierzyńsko - Kozielskim a Gminą Kędzierzyn - Koźle w sprawie realizacji zadania własnego Powiatu obejmującego organizację zawodów sportowych szkół ponadgimnazjalnych i szkoły specjalnej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe