Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.VI-GF-7042-31/09

z dnia 1 kwietnia 2009r.

stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Nysie Nr XXIX/431/09 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Nysie w rejonie ulic: Długosza, Augustowskiej, Stawowej i Krasińskiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe