Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.VI -TD-7042-47/09

z dnia 1 kwietnia 2009r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/221/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Kluczborskiej, Lipowej, Powstańców Śląskich i Akacjowej w Oleśnie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe