Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.III-AP-0911-1-29/09

z dnia 8 kwietnia 2009r.

stwierdzające nieważność w częsci uchwały Nr XXIV/157/2009 Rady Gminy Turawa z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe