| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/713/10 Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie nadania nazwy rondu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, zm. z 2002r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, zm. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, zm. z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 zm. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, zm. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 zm. z 2007r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, zm. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230) Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się rondu, znajdującemu się u zbiegu ulic - Szlak Chrobrego i Józefa Bema w Nysie, uwidocznionemu na mapie stanowiącej załącznik do uchwały, nazwę "Rondo Solidarności".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Feliks Kamienik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/713/10
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.jpg

Załacznik do Uchwały Nr XLIX/713/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 czerwca 2010r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »