reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/450/10 Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 27 października 2010r.

w sprawie wprowadzenia stawek w podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta i gminy Głubczyce dotyczących podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. -Dz. U. Nr 142 , poz.1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62, poz.558,Dz.U. Nr 113, poz.984 ,Dz. U .Nr 153, poz.1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806 ; z 2003r.Dz.U.Nr 80,poz.717,Dz. U. Nr 162, poz.1568; z 2004 r., Dz. U. Nr 102, poz.1055,Dz.U.Nr 116, poz.1203, Dz. U. Nr 167, poz.1759 ; z 2005r., Dz. U. Nr 172 poz.1441, Dz. .U. Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz.128, Dz. U. Nr 181, poz.1337; z 2007r. Dz. U. Nr 48, poz.327, Dz. U. Nr 138, poz.974, Dz. U. Nr 173, poz.1218 ; z 2008r. Dz. U .Nr 180, poz.1111, Dz. U. Nr 223, poz.1458 ; z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz.420) w związku z art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. - Dz. U .Nr 95 , poz.613 )

Rada Miejska w Głubczycach uchwala co następuje:

§ 1. Podatek od nieruchomości

Ustala się stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1)od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,58 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m 2 powierzchni użytkowej -19,43 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m 2 powierzchni użytkowej -9,59 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

1. w zakresie lecznictwa otwartego od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 3,70 zł

2. w zakresie lecznictwa zamkniętego od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 0,30 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 6,80 zł

2)od budowli :

a) wykorzystywanych bezpośrednio do poprawy jakości oraz przesyłu wodyi od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 - 1,5%

b) od pozostałych budowli - ich wartości określonej na podstawieart.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - 2,0%

3)od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposóbzakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m 2 powierzchni - 0,66 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,05 zł

c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 2 powierzchni - 0,23 zł

§ 2. Podatek od nieruchomości płatny jest w kasie Urzędu Miejskiego w Głubczycach ul. Niepodległości 14, u sołtysa (inkasenta podatkowego) lub na konto tut. Urzędu w terminach określonych w ustawie.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/338/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia stawek w podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta i gminy Głubczyce dotyczących podatku od nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2011r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Naumczyk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Danielewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama