reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/451/10 Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 27 października 2010r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. -Dz. U. Nr 142 , poz.1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62, poz.558,Dz.U. Nr 113, poz.984 ,Dz. U .Nr 153, poz.1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806 ; z 2003r.Dz.U.Nr 80,poz.717,Dz. U. Nr 162, poz.1568; z 2004 r., Dz. U. Nr 102, poz.1055,Dz.U.Nr 116, poz.1203, Dz. U. Nr 167, poz.1759 ; z 2005r., Dz. U. Nr 172 poz.1441, Dz. .U. Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz.128, Dz. U. Nr 181, poz.1337; z 2007r. Dz. U. Nr 48, poz.327, Dz. U. Nr 138, poz.974, Dz. U. Nr 173, poz.1218 ; z 2008r. Dz. U .Nr 180, poz.1111, Dz. U. Nr 223, poz.1458 ; z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz.420) w związku z art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. - Dz. U .Nr 95 , poz.613 )

Rada Miejska w Głubczycach uchwala co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:

1)zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej położonych poza granicami administracyjnymi miasta,

2)zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie upowszechniania kultury , sportu i rekreacji,

3)stanowiące własność gminy, chyba że są oddane we władanie osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej , których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

4)będące w posiadaniu lub w trwałym zarządzie sołectw z przeznaczeniem na potrzeby społeczności lokalnej,

5)zajęte na potrzeby lecznictwa zamkniętego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2011r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Naumczyk

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radców Prawnych i Mediatorów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama