reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/452/10 Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 27 października 2010r.

w sprawie wprowadzenia stawek w podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta i gminy Głubczyce dotycząca opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. -Dz. U. Nr 142 , poz.1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62, poz.558,Dz.U. Nr 113, poz.984 ,Dz. U .Nr 153, poz.1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806 ; z 2003r.Dz.U.Nr 80,poz.717,Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. ,Dz. U .Nr 102, poz.1055, Dz. U. Nr 116, poz.1203, Dz. U. Nr 167, poz.1759 ; z 2005r., Dz. U. Nr 172 poz.1441, Dz. U. Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz.128, Dz. U. Nr 181, poz.1337; z 2007r.Dz.U.Nr 48, poz.327, Dz. U. Nr 138, poz.974, Dz. U. Nr 173, poz.1218 ; z 2008r.Dz.U.Nr 180, poz.1111, Dz. U. Nr 223, poz.1458 ; z 2009 r. Dz. U .Nr 52, poz.420)w związku z art.19 pkt 1, lit. "a" i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. - Dz. U .Nr 95 , poz.613,

Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1. Ustala się na terenie miasta i gminy dzienne stawki opłaty targowej w następującej wysokości :

1)Za handel odbywający się na powierzchni 1 m 2 niezabudowanej części terenu (namiot, łóżko, wieszak, podest, samochód, wiadro itp.) - 2,40 zł

2)Za handel ze stołów pod wiatą na powierzchni 1 m2 - 3,80 zł

3)Za handel ze stołów pod wiatą za każdy następny "m2" - 6,50 zł

§ 2. 1)Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2)Pobór opłaty targowej na obszarze targowiska powierza się administratorowi zarządzającemu targowiskiem miejskim i ustala się administratorowi wynagrodzenie za inkaso w wysokości 18,29% od sumy zainkasowanych kwot.

3)Pobór opłaty targowej na pozostałym terenie powierza się funkcjonariuszom Straży Miejskiej w Głubczycach.

§ 3. Opłaty targowe pobrane w każdym dniu roboczym należy odprowadzać do kasy Urzędu Miejskiego w Głubczycach codziennie do godziny 13:00, natomiast pobrane w soboty - do godz. 13:00 w najbliższy dzień roboczy.

§ 4. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas festynów i jarmarków oraz imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVII/340/2009 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 listopada 2009 roku sprawie wprowadzenia stawek w podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta i gminy Głubczyce dotycząca opłaty targowej .

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Naumczyk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Jankowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama