reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/453/10 Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 27 października 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 , poz.1591 z 2001r. zm.: Dz. U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62, poz.558,Dz.U. Nr 113, poz.984 ,Dz. U .Nr 153, poz.1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806 z 2002r.,Dz.U.Nr 80,poz.717,Dz. U. Nr 162, poz.1568 z 2003r.,Dz.U.Nr 102, poz.1055,Dz.U.Nr 116, poz.1203, Dz. U. Nr 167, poz.1759 z 2004r., Dz. U. Nr 172 poz.1441 z 2005r., Dz. U. Nr 17, poz.128, Dz. U. Nr 181, poz.1337 z 2006r.,Dz.U.Nr 48, poz.327, Dz. U. Nr 138, poz.974 z 2007r. Nr 173,poz.1218,Dz.U. z 2008 r. Nr 180,poz.111,Nr 223,poz.1458,Dz.U. z 2009 r. Nr 52,poz.420), w związku z art.10, art.12 ust.4 o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U z 2010r. .Nr 95 , poz.613).

Rada Miejska w Głubczycach uchwala co następuje :

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych, które wynoszą:

1)od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :

Dopuszczalna masa całkowita( wtonach )

stawki podatku (w złotych)

powyżej 3,5 t do 5,5 twłącznie

632

powyżej 5,5 tdo9,0 t włącznie

1053

powyżej 9,0 ti poniżej 12,0 t

1263

2)od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(wtonach)

stawkapodatku(wzłotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszeniaosi jezdnych

dwie osie

12

13

234

351

13

14

351

586

14

15

586

819

15

819

1.473

trzy osie

12

17

1.053

1.170

17

19

1.170

1.286

19

21

1.404

1.404

21

23

1.521

1.639

23

25

1.639

1.872

25

1.754

1.986

cztery osie i więcej

12

25

1.170

1.639

25

27

1.404

1.812

27

29

1.639

1.985

29

31

1.985

2.858

31

2.457

2.858

3)od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu :

Dopuszczalna masa całkowita
( wtonach )

stawka podatku(wzłotych )

od 3,5 t do 5,5 t włącznie

819

powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie

1.171

powyżej 9,0 t i poniżej 12,0 ton

1.521

4)od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

stawkapodatku(wzłotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna(osie jezdne)z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszeniaosi jezdnych

dwie osie

12

18

234

234

18

25

468

585

25

31

701

1.171

31

1.872

2.095

trzy osie

12

40

1.872

2.095

40

2.457

2.809

5)od przyczepy i naczepy ,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Dopuszczalna masa całkowita( wtonach)

stawka podatku ( wzłotych )

od 7 ton i poniżej 12 ton

409

6)od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

stawkapodatku(wzłotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszeniaosi jezdnych

jedna oś

12

18

234

234

18

25

409

468

25

585

937

dwie osie

12

28

409

526

28

33

878

1.110

33

36

994

1.521

36

38

1.110

1.639

38

1.411

1.989

trzy osie

12

36

819

1.110

36

38

878

1.286

38

1.110

1.521

7)od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia

Od liczby miejsc do siedzenia

stawka podatku (w złotych)

mniej niż 30 miejsc

819

równej i wyższej niż 30 miejsc

1.639

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/3390/09Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych obowiązujących w 2010 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2011r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Naumczyk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama