reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVIII/343/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 27 października 2010r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5, art. 6 ust. 13, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, ze zmianami: z 2010r. Nr 96, poz. 620)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLV/264/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 roku. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący


Jan Oleksów


Załącznik do Uchwały Nr LVIII/343/2010
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 27 października 2010 r.

Podatek od jednego środka transportowego wynosi rocznie:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 613,55 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie- 712,04 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 821,83 zł

d) równej lub wyższej niż 12 ton według poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna Masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna ( osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

877,23

987,01

13

14

931,61

1.040,36

14

15

987,01

1.095,77

15

1.095,77

1.381,00

Trzy osie

12

17

1.205,55

1.314,31

17

19

1.260,95

1.369,71

19

21

1.314,31

1.425,11

21

23

1.369,71

1.479,49

23

25

1.425,11

1.731,89

25

1.479,49

1.731,89

Cztery osie i więcej

12

25

1.588,25

1.699,06

25

27

1.643,65

1.753,43

27

29

1.699,06

1.819,10

29

31

1.819,10

2.605,01

31

1.819,10

2.605,01

2. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 766,42 zł.

b) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie według poniższej tabeli

c) powyżej 36 ton według poniższej tabeli.


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy +przyczepa(w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna( osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszania osi jezdnych

2 osie

12

18

877,23

1.095,77

18

25

1.095,77

1.314,31

25

31

1.314,31

1.643,65

31

1.643,65

2.058,16

3 osie

12

40

1.753,43

2.005,83

40

1.895,02

2.706,59

3. od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą

a) od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatniku podatku rolnego - 657,67 zł.

b) równej lub wyższej 12 ton do 36 ton włącznie z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatniku podatku rolnego według poniższej tabeli,

c) powyżej 36 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego według poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów :naczepa / przyczepa+ pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 oś

12

18

766,42

1.095,77

18

25

877,23

1.205,55

25

987,01

1.314,31

2 osie

12

28

1.095,77

1.314,31

28

33

1.205,55

1.425,11

33

38

1.314,31

1.534,90

38

1.425,11

1.862,19

3 osie

12

38

1.479,49

1.577,99

38

1.534,90

1.862,19

4. od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia

a) do 15 miejsc włącznie - 657,67 zł.

b) powyżej 15 do 29 miejsc - 1.095,77 zł.

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc- 1.534,90 zł.

Przewodniczący


Jan Oleksów

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama