reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVIII/344/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 27 października 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5, art. 6 ust. 13, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, ze zmianami: z 2010r. Nr 96, poz. 620)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/179/04 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 08 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/249/05 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 07 grudnia 2005 roku, Nr II/7/06 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05 grudnia 2006 roku, Nr XV/89/07 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 października 2007 roku, Nr XXVIII/177/08 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 15 października 2008 roku oraz Nr XLV/265/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 listopada 2009 roku

§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1 Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Korfantów:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne - 4,15 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego praz organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni,

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z wyjątkiem garaży - 4,53 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- od garaży - 7,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3. od budowli, z wyjątkiem budowli służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, ze zmianami: z 2010r. Nr 96, poz. 620)

4. od budowli służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków - 1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, ze zmianami: z 2010r. Nr 96, poz. 620)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 roku. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący


Jan Oleksów

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama