reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/415/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 25 października 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457,z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 ; z 2008r Dz. U. Nr 180,poz. 1111, Nr 223,poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52,poz. 420 , Nr 157,poz. 1241, z 2010r Dz. U Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106,poz. 675 ) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz.613, Nr 96, poz. 620) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.:

1. Od gruntów

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,77 zł od 1 m2 powierzchni

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,00 zł od 1 ha powierzchni

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,27 zł od 1m2 powierzchni

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych - 0,60 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,60 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,10 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

3. Od budowli lub ich części - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/351/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem


Zbigniew Sworeń

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kawałko

Prawnik.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama