reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX-288/10 Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 4 listopada 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

§ 1. Przyjmuje sie następujące zasady konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 2. Przedmiotem konsultacji są:

1)projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i owolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi,

2)projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi.

§ 3. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Baborów, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za pośrednictwem przedstawicieli tych organizacji.

§ 4. 1. W zależności od potrzeb, konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej wymienionych form:

1)spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych,

2)pisemne lub sporządzone w formie elektronicznej zapytanie o uwagi i opinie,

3)publikacja projektu w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Ze spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządzą się protokół, którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.

3. Termin na wyrażanie opinii przez organizacje pozarządowe nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia bądź ogłoszenia projektu.

§ 5. 1. Zgłoszone w czasie konsultacji opinie i uwagi organizacji pozarządowych kierowane są przez Burmistrza, w zależności od przedmiotu konsultacji, do właściwego Referatu Urzędu Miejskiego lub jednostki organizacyjnej Gminy Baborów.

2. Referat lub jednostka organizacyjna, o których mowa w pkt 1 rozpatruje uwagi i opinie, a następnie przekazuje propozycję stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia Burmistrzowi.

3. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Burmistrza są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Baborowie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia konsultacji.

§ 6. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w niniejszej uchwale.

§ 7. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Baborów

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Waldemar Kacprzak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Jarski

Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży w Trend Micro

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama