reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/302/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 28 października 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. - DzU nr 142, poz. 1591; z 2002 r. DzU nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. DzU nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. DzU nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203; z 2005 r. DzU nr 172, poz.1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. DzU nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. DzU nr 48 poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008 r. DzU nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. DzU nr 52, poz. 420; nr 157, poz. 1241; z 2010 r. DzU nr 28, poz. 142 i 146, nr 40, poz. 230; nr 106, poz. 675); art. 5 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. - DzU nr 95, poz. 613; nr 96, poz. 620) Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

1)od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni - 0,74zł .,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,95zł .,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,24zł .,

2)od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,62zł .,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 19,65zł. ,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 9,23zł .,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,05zł .,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,64zł .,

3)od budowli:

a) wykorzystywanych bezpośrednio do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz dostarczania wody na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 - 1 %,

b) pozostałych od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 - 2 % ,

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLI/217/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu


Franciszek Sobczuk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kawałko

Prawnik.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama