| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/365/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl

z dnia 21 października 2010r.

w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz U z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 ,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 ,poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102 ,poz.1055, Nr 116 , poz.1203, Nr 167 ,poz.1759 , z 2005r. Nr 172, poz.1441 , Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 ,Nr 173, poz. 1218 ,z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz U nr 52, poz. 420 Nr 157,poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i 40, poz. 230 i Nr 106, poz. poz. 675) oraz art. 5 ust. 1, 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U .z 2010r. Nr 95, poz.613 i Nr 96, poz. 620 )

Rada Miejska w Gorzowie Śląskim uchwala , co następuje :

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,74 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,32 zł od 1 m2 powierzchni,

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z wyjątkiem garaży - 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, od garaży - 6,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3. od budowli - 2% ich wartości , określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2010 r. traci moc uchwała Nr XXXV/272/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śl.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady


Roman Neugebauer

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »