| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/197/10 Rady Gminy Łubniany

z dnia 25 października 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142,poz.1591,z 2002r.Nr 23,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153, poz.1271,Nr 214,poz.1806,z 2003r.Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568,z 2004r.Nr 103,poz.1055, Nr 116,poz.1203,Nr 167,poz.1759,z 2005r.Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457,z 2006r.Nr 17,poz.128,Nr 181,poz.1337,z 2007r.Nr 48,poz.974,Nr 173,poz.1218,z 2008r.Nr 180,poz. 1111,Nr 223,poz.1458,z 2009r.Nr 52,poz.420,Nr 157,poz.1241,z 2010r.Nr 28,poz.142 i 146,Nr 40,poz.230) oraz art.5 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity:z 2010r.Nr 95,poz.613,Nr 96,poz.620) RADA GMINY ŁUBNIANY uchwala,co następuje:

§ 1. Określa się roczne wysokości stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

- 0,72 zł. od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami,zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

- 3,80 zł.od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- 0,21 zł. od 1 m2 powierzchni,

d) oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako "dr" - drogi za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

- 0,18 zł.od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych

- 0,64 zł.od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

- 17,70 zł.od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

- 9,20 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

- 2,15 zł.od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli

- 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2010r. traci moc uchwała Nr XXIX/155/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 listopada 2009r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany


Henryk Baron

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »