| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/344/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 12 listopada 2010r.

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( jednolity tekst- Dz. U. z 2010r. , Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst - Dz. U. z 2001r. Nr142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2002, Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:

§ 1. W zakresie wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości:

1)określa się wzór formularza deklaracji podatku od nieruchomości (DN-1), który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2)określa się wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1), który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3)określa się wzór formularza załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości- dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B), który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4)określa się wzór formularza załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości- dane o nieruchomościach (ZN-1/A), który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie wzorów deklaracji i informacji na podatek rolny:

1)określa się wzór formularza deklaracji na podatku rolny (DR-1), który stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

2)określa się wzór formularza informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1), który stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

3)określa się wzór formularza załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny- dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B), który stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;

4)określa się wzór formularza załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A), który stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. W zakresie wzorów deklarcji i informacji na podatek leśny:

1)określa się wzór formularza deklaracji na podatek leśny (DL-1), który stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały;

2)określa się wzór formularza informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1), który stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały;

3)określa się wzór formularza załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny- dane o zwolnieniach podatkowych w podatu leśnym (ZL-1/B), który stanowi załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały;

4)określa się wzór formularza załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A), który stanowi załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr III/17/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Karpinski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/344/2010
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 12 listopada 2010 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/344/2010
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 12 listopada 2010 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/344/2010
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 12 listopada 2010 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/344/2010
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 12 listopada 2010 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/344/2010
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 12 listopada 2010 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/344/2010
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 12 listopada 2010 r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/344/2010
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 12 listopada 2010 r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/344/2010
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 12 listopada 2010 r.


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIII/344/2010
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 12 listopada 2010 r.


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIII/344/2010
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 12 listopada 2010 r.


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLIII/344/2010
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 12 listopada 2010 r.


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLIII/344/2010
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 12 listopada 2010 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Ciołko

Ekspert Prawny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »