| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LV/302/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111 i Nr 223 poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146. Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969, Nr 191 poz.1412, Nr 245 poz.1775 i Nr 249 poz.1825, z 2007r. Nr 109 poz.747, z 2008r. Nr 116 poz.730 i Nr 237 poz.1655, z 2009 r. Nr 56 poz.458 oraz z 2010r. Nr 96 poz. 620) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Obniżyć z kwoty 37,64 zł za 1 dt do kwoty 33,88 zł za 1 dt średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r., określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r. (M. P. Nr 76, poz. 960).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Kałużny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Premium English

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »