reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXIII/426/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 26 października 2010r.

w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postepowaniu z tymi zwierzętami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.2) ), w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753) oraz art. 3 ust. 2 pkt 5 i pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 20083) ), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Opolu i po zasięgnięciu opinii Niemodlińskiego Klubu Ekologicznego ul. Chopina 9, 49-100 Niemodlin, Rada Miejska w Niemodlinie uchwala co następuje:

§ 1. Obszarem, na którym przeprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt jest teren Gminy Niemodlin.

§ 2. Wyłapywaniu bezdomnych zwierząt nadaje się charakter stały.

§ 3. 1. Wyłapywaniu podlegać będą zwierzęta bezdomne.

2. Czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będą prowadzone z urzędu lub na wniosek mieszkańców, na podstawie pojedynczych zgłoszeń.

3. Wyłapywane bezdomne zwierzęta będą odbierane przez podmiot z którym Gmina Niemodlin zawarła umowę na zabieranie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Niemodlin i przejęcie opieki nad nimi.

§ 4. W przypadkach gdy zachodzi podejrzenie, że zwierzę jest chore, ranne albo gdy zachowuje się agresywnie mogą zostać podjęte, pod nadzorem lekarza weterynarii zapewnionego przez podmiot o którym mowa w § 3 ust. 3, środki szczególne z zachowaniem zasad określonych w ustawie o ochronie zwierząt.

§ 5. Transport zwierząt odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o których mowa w art. 24 ustawy o ochronie zwierząt.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z § 116 Statutu Gminy Niemodlin.

Przewodniczący Rady


Jan Oleksa

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr180, poz. 1111, Nr223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama