reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/413/10 Rady Miejskiej w Białej

z dnia 5 listopada 2010r.

ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr. 95, poz. 613; zm. Dz. U. Nr 96 poz. 620) Rada Miejska w Białej uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Biała stawki podatku od środków transportowych w wysokości:

1)od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Lp.

Rodzaj środka transportu

Dopuszczalna masa całkowita

powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie

powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

1

2

3

4

5

1.

Samochody spełniające normy czystości spalin EURO lub posiadające katalizatory wyprodukowane po 2000 roku

532,00 zł

768,00 zł

1.241,00 zł

2.

Samochody spełniające normy czystości spalin EURO lub posiadające katalizatory wyprodukowane w 2000 roku i wcześniej

591,00 zł

886, 00zł

1.300,00 zł

3.

Samochody nie spełniające normy czystości spalin EURO lub nie posiadające katalizatory wyprodukowane po 2000 roku

650,00 zł

1.005,00 zł

1.359,00 zł

4.

Samochody nie spełniające normy czystości spalin EURO lub nie posiadające katalizatory wyprodukowane w 2000 roku i wcześniej

699,00 zł

1.167,00 zł

1.399,00 zł

b) równej lub wyższej 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1.286,00

1.626,00

13

14

1.324,00

1.675,00

14

15

1.364,00

1.725,00

15

1.401,00

1.773,00

Trzy osie

12

17

1.528,00

1.834,00

17

19

1.574,00

1.889,00

19

21

1.621,00

1.946,00

21

23

1.670,00

2.004,00

23

25

1.720.00

2.064,00

25

1.773,00

2.127,00

Cztery osie i więcej

12

25

1.418,00

1.773,00

25

27

1.655,00

2.127,00

27

29

2.364,00

2.755,00

29

31

2.364,00

2.765,00

31

-

2.364,00

2.765,00

2)od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Lp.

Rodzaj środka transportu

Dopuszczalna masa całkowita

od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie

powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

1

2

3

4

5

1.

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą spełniające normy czystości spalin EURO lub posiadające katalizatory wyprodukowane po 2000 roku

1.005,00 zł

1.300,00 zł

1.241,00 zł

2.

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą spełniające normy czystości spalin EURO lub posiadające katalizatory wyprodukowane w 2000 roku i wcześniej

1.060,00 zł

1.418,00 zł

1.477,00 zł

3.

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą nie spełniające normy czystości spalin EURO lub nie posiadające katalizatory wyprodukowane po 2000 roku

1.123,00 zł

1.536,00 zł

1.596,00 zł

4.

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą nie spełniające normy czystości spalin EURO lub nie posiadające katalizatory wyprodukowane w 2000 roku i wcześniej

1.182,00 zł

1.418,00 zł

1.632,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1.895,00

2.009,00

18

25

1.952,00

2.069,00

25

31

2.009,00

2.129,00

31

36 włącznie

2.129,00

2.180,00

powyżej 36

-

2.129,00

2.184,00

Trzy osie

12

40

1.950,00

2.009,00

40

2.127,00

2.821,00

3)od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego

a) od 7 ton i poniżej 12 ton

Lp.

Masa całkowita

Przyczepy i naczepy

1

2

3

1.

Od 7 ton i poniżej 12 ton

993,00 zł

b) równą lub wyższą niż 12 ton

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita

Ilość jezdnych osi

Zawieszenie osi jezdnych pneumatyczne lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenie osi jezdnych

1

2

3

4

5

1.

Równa lub wyższa niż 12 ton do 36 ton włącznie

Jedna oś

945,00 zł

1.536,00 zł

Dwie osie

1.040,00 zł

1.596,00 zł

Trzy osie

993,00 zł

1.584,00 zł

2.

Wyższej niż 36 ton

Jedna oś

945,00 zł

1.536,00 zł

Dwie osie

1.295,00 zł

1.916,00 zł

Trzy osie

1.062,00 zł

1.443,00 zł

4)od autobusu

Lp.

Liczba miejsc do siedzenia

Autobusy posiadające katalizatory wyprodukowane po 2000 roku

Autobusy posiadające katalizatory wyprodukowane w 2000 roku i wcześniej

Autobusy nie posiadające katalizatory wyprodukowane po 2000 roku

Autobusy nie posiadające katalizatory wyprodukowane w 2000 roku i wcześniej

1

2

3

4

5

6

1.

Mniejszej niż 30 miejsc

1.300,00 zł

1.418,00 zł

1.536,00 zł

1.632,00 zł

2.

Równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.655,00 zł

1.773,00 zł

1.891,00 zł

2.063,00 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane wyłącznie do przewozu dzieci do szkół.

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2010 r. traci moc Uchwała Nr XXVII/306/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Joachim Kosz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama