reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/37/2011 Rady Powiatu Prudnickiego

z dnia 28 stycznia 2011r.

w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej, która nadal przebywa w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła nauką przed osiągnięciem pełnoletniości

Na podstawie art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 99 poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64 poz. 565, Nr 94 poz. 788, Nr 164 poz. 1366, Nr 179 poz. 1487, Nr 180 poz. 1493, z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 249 poz. 1831, Nr 251 poz. 1844, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36 poz. 226, Nr 48 poz. 320, Nr 120 poz. 818, z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 171 poz. 1056, Nr 216 poz. 1367, Nr 220 poz. 1431, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 69 poz. 590, Nr 92 poz. 753, Nr 175 poz. 1362, Nr 202 poz. 1551, Nr 219 poz. 1706, Nr 221 poz. 1738, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 229, Nr 81 poz. 527, Nr 125 poz. 842) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się całkowicie rodziców z opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej zwanej dalej "opłatą" jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Zwolnienia, o którym mowa w § 1 uchwały udziela się na wniosek rodziców lub z urzędu.

§ 3. Rodziców na ich wniosek można zwolnić częściowo, ze względu na trudną sytuację materialną rodziny pomimo że dochód na osobę w rodzinie nie kwalifikuje ich do zwolnienia z opłaty oraz jeżeli występują uzasadnione okoliczności, a w szczególności długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, patologie, wielodzietność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe wskutek klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

§ 4. Procentowy wskaźnik częściowego zwolnienia rodziców z opłaty określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z opłaty wydaje się na okres nie dłuższy niż rok.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIII/163/04 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 października 2004 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej, która nadal przebywa w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła nauką przed osiągnięciem pełnoletniości zmieniona uchwałą Nr III/28/10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 grudnia 2010 r.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Józef Janeczko


Załącznik do Uchwały Nr IV/ 37 /2011
Rady Powiatu Prudnickiego
z dnia 28 stycznia 2011 r.

Wysokość częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

LP.

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie określona w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej zwana w tabeli "kryterium dochodowym"

Procentowa wysokość zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

1.

od 101% - 130% kryterium dochodowego

90%

2.

od 131% - 160% kryterium dochodowego

80%

3.

od 161% - 190% kryterium dochodowego

70%

4.

od 191% - 220% kryterium dochodowego

60%

5.

od 221% - 250% kryterium dochodowego

50%

6.

od 251% - 280% kryterium dochodowego

40%

7.

od 281% - 310% kryterium dochodowego

30%

8.

od 311% - 340% kryterium dochodowego

20%

9.

od 341% - 370% kryterium dochodowego

10%

10.

powyżej 371% kryterium dochodowego

0%

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Koronczok

Sprzedaż Internetowa24

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama