reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VII/81/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie nadania nazwy ciągowi komunikacyjnemu (obejmującemu most na rzece Odrze)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230), Rada Miasta Kędzierzyn - Koźle uchwala co następuje:

§ 1. Ciągowi komunikacyjnemu, obejmującemu most na rzece Odrze, położonemu na częściach będących własnością Skarbu Państwa działek nr 7/1, nr 8/2, nr 9/2 k.m. 1 w obrębie Kędzierzyn oraz częściach działek nr 1/27, nr 2497/6 k.m. 15 w obrębie Koźle, wskazanych na załączniku mapowym, na których znajduje się droga publiczna, nadaje się nazwę Most Południowy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu:

1) w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kędzierzyn- Koźle

3) w prasie lokalnej

4) na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn- Koźle w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle


Elżbieta Czeczot

Załącznik do Uchwały Nr VII/81/11
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik mapowy

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Dankowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama