reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VII/60/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)1) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych za odbiór odpadów komunalnych:

1)Za odbieranie odpadów komunalnych zbieranych w sposób nieselektywny

a) z pojemników o pojemności do 120 l. - 32,00 zł,

b) z pojemników o pojemności 240 l. - 54,00 zł,

c) z pojemników o pojemności 1100 l. - 100,00 zł,

d) z pojemników o pojemności 5 m3 - 350,00 zł.

e) z pojemników o pojemności 7 m3 - 600,00 zł.

2)Za odbieranie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, polegający na wyodrębnieniu z odpadów komunalnych niesegregowanych : szkła, tworzyw sztucznych, makulatury oraz odpadów biodegradowalnych:

a) z pojemników o pojemności 60 l. - 13,00 zł

b) z pojemników o pojemności 110 i 120 l. - 16,00 zł,

c) z pojemników o pojemności 240 l. - 32,00 zł,

d) z pojemników o pojemności 1100 l. - 85,00 zł,

e) z pojemników o pojemności 5 m3 - 320,00 zł,

f) z pojemników o pojemności 7 m3 - 520,00 zł,

§ 2. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w wysokości 15,00 zł za 1 m3.

§ 3. Stawki określone w §1 są stawkami brutto.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XX/124/08 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych (Dz.U. Woj. Op. Nr 33 z dnia 16 maja 2008r. poz. 1156).

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z § 116 Statutu Gminy Niemodlin.

Przewodniczący Rady


Mariusz Nieckarz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1042, z 2008 r. Nr 223 poz.1464, z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 79 poz. 666, Nr 92 poz. 753, Nr 215 poz. 1664 z 2010 r. nr 47 poz. 278, z 2011 r. Nr 5 poz. 13

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK RODO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama