reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/42/11 Rady Gminy Łambinowice

z dnia 22 marca 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr II /13/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łambinowice

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, i nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055 i nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,) zgodnie z art. 14 ust. 5 i 6 oraz 67a ust. 5 w związku z art. 5c pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr70, poz. 416, Nr145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1705 z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857.) Rada Gminy Łambinowice uchwala, co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr II /13/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łambinowice wprowadza się następujące zmiany:

1. uchyla się ustęp 3 w § 2 uchwały,

2. uchyla się § 3 w całości,

3. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 4.Wysokość opłaty, o której mowa w §2 za dziecko przyjęte do przedszkola w trakcie roku szkolnego oblicza się proporcjonalnie do ilości dni roboczych pozostałych do końca miesiąca."

4. § 5 ustęp 1 i 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Opłata, o której mowa w § 2 ulega pomniejszeniu w przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka proporcjonalnie do ilości dni roboczych w danym miesiącu za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

2. Zwrot opłaty z przyczyn określonych w ust. 1 następuje poprzez obniżenie jej w następnym miesiącu."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łambinowice i Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Łambinowicach.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Gawlik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama