| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VIII/95/11 Rady Miasta Opola

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie budowy pomnika upamiętniającego postać gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 40, poz. 230) - Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1.

1. Miasto Opole na wniosek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Koła w Opolu zobowiązuje się do budowy pomnika upamiętniającego postać gen. bryg. Emila Augusta Fieldorfa ps. NIL na terenie parku na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu. Pomnik stanie na terenie zielonym będącym własnością Miasta Opole. Na pomniku zostanie umieszczony napis o następującej treści:

"August Emil Fieldorf, ps. Nil

(20.03.1895 - 24.02.1953)

Bohaterowi walk o wolną i niepodległą Polskę gen. bryg. Emilowi Fieldorfowi "Nilowi"

- zamordowanemu przez aparat władzy komunistycznej - Mieszkańcy Opola".

2. Projekt pomnika stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Marcin Ociepa

Załącznik do Uchwały Nr VIII/95/11
Rady Miasta Opola
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »