| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Gminy Bierawa

z dnia 29 kwietnia 2011 r.

o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Bierawa na zastosowanie indywidualnego ekologicznego źródła ciepła

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz, poz. 675), art. 400a ust. 1 pkt. 21 i pkt. 22 oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018, Nr 152, poz. 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657 oraz z 2011r. Nr 32, poz. 159 i Nr 63, poz. 322), Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr V/21/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Bierawa na zastosowanie indywidulanego ekologicznego źródła ciepła (Dz. Urzęd. Województwa Opolskiego Nr 38, poz. 481), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 2, pkt. 3 otrzymuje brzmienie: "urządzenia grzewcze opalane: biomasą, olejem opałowym, gazem, drewnem opałowym, posiadające świadectwo badania na "znak bezpieczeństwa ekologicznego",

2) uchyla się § 13.

3) uchyla się § 14.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Elżbieta Dziuda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »