| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)

Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za czynności związane z usunięciem i przechowaniem pojazdu w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym:

RODZAJ POJAZDU

Usunięcie pojazdu

Doba przechowywania

Rower lub motorower

100 zł

15 zł

motocykl

200 zł

22 zł

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t

440 zł

33 zł

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t

550 zł

45 zł

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t

780 zł

65 zł

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t

1150 zł

120 zł

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1400 zł

180 zł

§ 2. Wysokość kosztów, jakie powstały wskutek wydania dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia, wynosi 80% opłaty za usunięcie pojazdu określonej w § 1 dla danego rodzaju pojazdu.

§ 3. Opłaty i koszty, o których mowa w § 1 i 2 będą pobierane na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, przez powiatowe jednostki organizacyjne lub jednostki zajmujące się usuwaniem i przechowywaniem pojazdów, w przypadku powierzenia takiej jednostce przez Starostę wykonania zadań związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XL/253/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie ustalania wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2011r.

Przewodniczący Rady Powiatu


Piotr Jahn

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »