| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VIII/47/11 Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Grodków oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/209/05 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Grodków oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2005 r. Nr 36 poz. 1163, z późn. zm.), zmienionej uchwałą Nr XXXV/372/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 lutego 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2010 r., Nr 32, poz. 448), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

"Wnoszenie nieruchomości stanowiącej własność gminy jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym (akcyjnym) spółek, darowizny nieruchomości gminnej lub przyjęcia darowizny od innych podmiotów następuje w drodze uchwały Rady".

2) § 4 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"Zbywanie nieruchomości przez Gminę oraz ich nabywanie na rzecz Gminy w formie i na cele określone w § 2 uchwały, następuje w drodze obwieszczenia Burmistrza, jeżeli wartość zbywanej lub nabywanej nieruchomości nie przekracza 150 tys. zł."

3) § 4 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

"Zbywanie nieruchomości przez Gminę oraz ich nabywanie na rzecz Gminy w formie i na cele określone w § 2 uchwały, przekraczającej wartość 150 tys. zł, następuje w drodze uchwały Rady".

4) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Zbycie lokali i obiektów mieszkalnych, o których mowa w § 5 uchwały odbywać się będzie na warunkach określonych uchwałą Nr XXXV/371/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie preferencyjnych zasad zbywania gminnych lokali mieszkalnych na terenie Gminy Grodków, zmienionej uchwałą Nr VIII/46/11Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2011 r."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.


§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodkowie oraz rozplakatowaniu obwieszczeń na terenie Gminy i Miasta Grodków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Dariusz Gajewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »