reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIII/158/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego i komunalnego budynku mieszkalnego stanowiącego w całości przedmiot najmu lub dzierżawy

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011r. Nr 115 poz.673, Nr 130 poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135 poz. 789 i nr 129 poz.732) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 230 oraz z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777 i Nr 21, poz. 113) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ 1. Prezydent Miasta może udzielić bonifikaty od ceny sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego i komunalnego budynku mieszkalnego stanowiącego w całości przedmiot najmu lub dzierżawy, jeżeli sprzedaż jest dokonywana na rzecz:

1) najemcy sprzedawanego komunalnego lokalu mieszkalnego korzystającego z pierwszeństwa w nabyciu tego lokalu,

2) najemcy lub dzierżawcy sprzedawanego komunalnego budynku mieszkalnego stanowiącego w całości przedmiot najmu lub dzierżawy korzystającego z pierwszeństwa w nabyciu tego budynku.

§ 2. Stawki procentowe bonifikaty, o której mowa w § 1, wynoszą:

1) przy nabyciu komunalnego lokalu mieszkalnego w budynku składającym się z trzech i więcej lokali przez najemcę tego lokalu korzystającego z pierwszeństwa w jego nabyciu - 80% ceny sprzedaży,

2) przy nabyciu komunalnego lokalu mieszkalnego w budynku składającym się z dwóch lokali przez najemcę tego lokalu korzystającego z pierwszeństwa w jego nabyciu - 70% ceny sprzedaży,

3) przy nabyciu komunalnego lokalu mieszkalnego stanowiącego w całości przedmiot najmu lub dzierżawy przez najemcę lub dzierżawcę tego budynku korzystającego z pierwszeństwa w jego nabyciu - 60% ceny sprzedaży.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LI/605/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 34, poz. 466).

§ 5. 1. Komunalne lokale mieszkalne określone §1 ust. 2 pkt. 3) uchwały, o której mowa w §4, których najemcy wystąpili z wnioskami o sprzedaż wynajmowanych lokali do dnia 30 czerwca 2012r., sprzedawane będą najemcom tych lokali korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu za cenę z bonifikatą w wysokości określonej w uchwale, o której mowa w § 4.

2. Komunalne lokale mieszkalne określone §1 ust. 2 pkt. 3) uchwały, o której mowa w §4, których najemcy wystąpili z wnioskami o sprzedaż wynajmowanych lokali do dnia 31 grudnia 2012r., sprzedawane będą najemcom tych lokali korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu za cenę z bonifikatą w wysokości określonej w uchwale, o której mowa w § 4, z pomniejszeniem kwoty tak ustalonej bonifikaty o 7 %.

§ 6. Informację o realizacji uchwały Prezydent Miasta będzie składał na sesjach Rady Miasta.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń i na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie Informacji Publicznej i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle


Elżbieta Czeczot

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama