| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/110/11 Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/69/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin w jednostkach oświatowych powadzonych przez Gminę Miasto Brzeg

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d, pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. jedn: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, zm.: Dz. U. 170 poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz. U z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, Dz. U z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706) Rada Miejska Brzegu, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/69/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin w jednostkach oświatowych powadzonych przez Gminę Miasto Brzeg §3 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 3. Dla nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin wynosi: 1) pedagog przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, zespołu szkół : 24 godziny, 2) psycholog przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, zespołu szkół : 26 godzin, 3) logopeda przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, zespołu szkół: 24 godziny, 4) nauczyciel przedszkola pracujący z grupami mieszanymi obejmującymi zarówno dzieci 6-letnie jak i dzieci innych grup wiekowych : 22 godziny, 5) nauczyciel przedszkola integracyjnego: 21 godziny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzegu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu


Mariusz Grochowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Marta Wilczkowska

Nowe Horyzonty®-Szkolenia dla Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »