reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 25/68/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 2 listopada 2011 r.

w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. nr 55, poz. 577; nr 154, poz. 1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r. nr 149, poz. 1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104; z 2009 r. nr 157, poz. 1241; z 2010 r. nr 238, poz. 1578) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241; z 2010 r. nr 28, poz. 142, nr 28, poz. 146, nr 106, poz. 675, nr 40, poz. 230; z 2011 r. nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr134, poz. 777) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu


orzeka nieważność

1) § 1 pkt 2 uchwały nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku w części dotyczącej ustalenia rocznej stawki podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej "nie mniej niż 29 ton do mniej niż 31 ton" cztery osie i więcej z innym systemem zawieszenia w wysokości 2.500 zł

2) § 1 pkt 4 wymienionej uchwały w części dotyczącej ustalenia rocznej stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów "nie mniej niż 31 ton" dwie osie jezdne z innym systemem zawieszenia w wysokości 1.990 zł,

3) § 1 pkt 4 wymienionej uchwały stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów "nie mniej niż 40 ton" trzy osie jezdne z innym systemem zawieszenia w wysokości 2.580 zł,

z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.).


Uzasadnienie

W dniu 14 października 2011 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku.

W uchwale, Rada przywołując przepisy art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym, art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych określiła m.in.

- § 1 pkt 2 roczną stawkę podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej "nie mniej niż 29 ton do mniej niż 31 ton" z czterema osiami i więcej z innym systemem zawieszenia w wysokości 2.500 zł,

- § 1 pkt 4 roczną stawkę podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów "nie mniej niż 31 ton" z dwiema osiami jezdnymi z innym systemem zawieszenia w wysokości 1.990 zł,

- § 1 pkt 4 roczną stawkę podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów "nie mniej niż 40 ton" z trzema osiami jezdnymi z innym systemem zawieszenia w wysokości 2.580 zł.

Pismem z dnia 27 października 2011 r. FN.I.3251.36.2011 Burmistrz Grodkowa wyjaśnił, iż wymienione niezgodności między uchwałą Nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 września 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku, a obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie stawek podatku od środków transportowych, wynikają z tego, że do wyliczenia stawek organ podatkowy założył niższy wzrost kursu euro niż ogłoszony w dniu 3 października 2011 r.

Na posiedzenie Kolegium stawił się przedstawiciel prawidłowo powiadomionej Gminy, który podtrzymał wyjaśnienia złożone pisemnie.


W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje:

Jak wynika z dyspozycji art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza prawo, w konsekwencji może implikować orzeczenie w całości lub w części jej nieważność bądź też wskazanie nieistotnego naruszenia prawa.

Przyjąć przy tym, za ukształtowaną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego należy, iż do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć należy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów Prawa ustrojowego, przepisów Prawa materialnego - przez wadliwą ich wykładnię - oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 3 grudnia 1996 r. sygn. SA/Wr 949/96; wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 1459/97).

Stosownie do brzmienia art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Z regulacją tą koresponduje dyspozycja art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przyznająca radzie gminy w granicach określonych ustawą kompetencje do określania, w drodze uchwały, wysokości stawek podatku od środków transportowych dla przedmiotów opodatkowania określonych w art. 8 ustawy.

Rada gminy, podejmując stosowną uchwałę w przedmiocie stawek od środków transportowych, jest zobowiązana do tego, żeby określane przez nią stawki od środków transportowych nie były wyższe od stawek maksymalnych i nie były niższe od stawek minimalnych ustalonych w ustawie.

Odnosząc powyższe do zakresu norm aktu prawa miejscowego stanowionych w uchwale nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku, stwierdzić należy, iż ustalenie w:

- § 1 pkt 2 rocznej stawki podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej "nie mniej niż 29 ton do mniej niż 31 ton" z czterema osiami i więcej z innym systemem zawieszenia w wysokości 2.500 zł, narusza postanowienia art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ponieważ stawka dla tych przedmiotów opodatkowania nie może być niższa niż 2.559,60 zł,

- § 1 pkt 4 rocznej stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów "nie mniej niż 31 ton" z dwiema osiami jezdnymi z innym systemem zawieszenia w wysokości 1.990 zł narusza postanowienia art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ponieważ stawka dla tych przedmiotów opodatkowania nie może być niższa niż 2.022,13 zł,

- § 1 pkt 4 rocznej stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów "nie mniej niż 40 ton" z trzema osiami jezdnymi z innym systemem zawieszenia w wysokości 2.580 zł narusza postanowienia art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ponieważ stawka dla tych przedmiotów opodatkowania nie może być niższa niż 2.659,61 zł.


Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Prezes Janusz Gałkiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Semczyszyn

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama