reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IX.62.2011 Rady Gminy Chrząstowice

z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy Chrząstowice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wynoszą:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku

a) powyżej 3,5 t. do 5,5 t. włącznie

699,00

b) powyżej 5,5 t. do 9 t. włącznie

956,00

c) powyżej 9 t. i poniżej 12 ton

1166,00

2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

DWIE OSIE

12 ton

13 ton

1305,00

1433,00

13 ton

14 ton

1431,00

1560,00

14 ton

15 ton

1558,00

1687,00

15 ton

1685,00

1813,00

TRZY OSIE

12 ton

17 ton

1310,00

1441,00

17 ton

19 ton

1436,00

1567,00

19 ton

21 ton

1562,00

1694,00

21 ton

23 tony

1690,00

1819,00

23 tony

25 ton

1815,00

1985,00

25 ton

1942,00

2075,00

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12 ton

25 ton

1695,00

1825,00

25 ton

27 ton

1822,00

1952,00

27 ton

29 ton

1950,00

2084,00

29 ton

31 ton

2084,00

2978,53

31 ton

2203,00

2978,53

3) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton i poniżej 12 ton:

Stawka podatku

1037,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

DWIE OSIE

12 ton

18 ton

1046,00

1628,00

18 ton

25 ton

1175,00

1756,00

25 ton

31 ton

1300,00

1884,00

31 ton

2302,20

2302,20

TRZY OSIE

12 ton

40 ton

1570,00

2168,00

40 ton

2168,00

2978,53

4) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wynoszą:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton:

Stawka podatku

842,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołów pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy w tonach

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

JEDNA OŚ

12 ton

18 ton

784,00

1035,00

18 ton

25 ton

910,00

1170,00

25 ton

1036,00

1296,00

DWIE OSIE

12 ton

28 ton

784,00

1176,00

28 ton

33 tony

913,00

1303,00

33 tony

38 ton

1070,00

1626,00

38 ton

1242,00

1837,00

TRZY OSIE

12 ton

38 ton

1170,00

1558,00

38 ton

1187,00

1612,00

5) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Ilość miejsc do siedzenia

Stawka podatku

Mniej niż 30 miejsc

842,00

Równa lub wyższa niż 30 miejsc

1556,00

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych, środki transportowe wykorzystywane wyłącznie na potrzeby związane z realizacją przewozu dzieci do szkół, w tym dzieci niepełnosprawnych.

§ 3. Traci moc uchwała uchwała nr XLI/308/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Wilibald Niesłony

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama