reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/86/2011 Rady Miejskiej w Głogówku

z dnia 31 października 2011 r.

w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. - Dz.U. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887) oraz art. 10 ust 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2010r. - Dz.U. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620 , Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475; z 2011r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016) , Rada Miejska w Głogówku uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Głogówek stawki podatku od środków transportowych na 2012 rok w wysokości :

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita

Rodzaj środka transportu

samochody posiadające katalizatory

1

Powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie

779,68

2.

Powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

1.100,00

3.

Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1.560,84

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

( w tonach )

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

2.100,00

2.100,00

13

14

2.100,00

2.100,00

14

15

2.100,00

2.100,00

15

2.100,00

2.100,00

Trzy osie

12

17

2.100,00

2.100,00

17

19

2.100,00

2.100,00

19

21

2.100,00

2.100,00

21

23

2.100,00

2.100,00

23

25

2.100,00

2.100,00

25

2.100,00

2.100,00

Cztery osie i więcej

12

25

2.100,00

2.100,00

25

27

2.100,00

2.100,00

27

29

2.100,00

2.100,00

29

31

2.100,00

2.560,00

31

2.100,00

2.560,00

2. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita

Rodzaj środka transportu

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane

do używania łącznie z naczepą lub przyczepą

posiadające katalizatory

1.

Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

1.820,96

2.

Powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

1.820,96

3.

Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1.820,96

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa

( w tonach )

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

2.302,20

2.302,20

18

25

2.302,20

2.302,20

25

31

2.302,20

2.302,20

31

36 włącznie

2.302,20

2.302,20

Powyżej 36

2.000,00

2.000,00

Trzy osie

12

36 włącznie

2.302,20

2.302,20

Powyżej 36

2.200,00

2.850,00

3. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

a) od 7 ton i poniżej 12 ton

Lp.

Masa całkowita

Przyczepy i naczepy

1.

Od 7 ton i poniżej 12 ton

1.560,84

b) równą lub wyższą niż 12 ton

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita

Ilość osi jezdnych

Zawieszenie osi jezdnych pneumatyczne lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1.

Równa lub wyższa niż 12 ton do 36 ton włącznie

Jedna oś

1.820,96

1.820,96

Dwie osie

1.820,96

1.820,96

Trzy osie

1.820,96

1.820,96

2.

Powyżej 36 ton

Jedna oś

1.500,00

1.500,00

Dwie osie

1.500,00

1.920,00

Trzy osie

1.500,00

1.700,00

4. Autobusy

Lp.

Liczba miejsc do siedzenia

Autobusy

1.

Mniejszej niż 30 miejsc

1.350,00

2.

Równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.550,00

§ 2. Traci moc Uchwała Nr L/377/2010 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 października 2010 roku w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku


Krzysztof Barton

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama