reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XI/78/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem

z dnia 19 października 2011 r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,29 zł od 1m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0, 65 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,97 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 od 1m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych zajętych przez te podmioty udzielające tych świadczeń - 4,23 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,48 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:

a) służących bezpośrednio do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków - 0,1% ich wartości,

b) pozostałych - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości nieruchomości lub ich części wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa, kultury, kultury fizycznej, turystyki i sportu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIII/336/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Franciszek Klimas

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama