| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IX/53/11 Rady Gminy Komprachcice

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek rolny oraz informacji w sprawie podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226,poz. 1475) Rada Gminy Komprachcice uchwala , co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór informacji na podatek rolny (IR-1) stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Określa się wzór załączników do deklaracji i informacji stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały:

a) dane o nieruchomościach ZR-1/A,

b) dane o zwolnieniach podatkowych ZR-1/B.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/136/04 r. Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Wencel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/53/11
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/53/11
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr IX/53/11
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik3a.pdf

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr IX/53/11
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik3b.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyty Grubek EG Usługi Księgowe

Biuro księgowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »