| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/104/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 30 listopada 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r.Nr 95, poz. 613, ze zmianami: zm. przen. z 2009r. Nr 215, poz. 1675, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz zm. wyn. z Mon. Pol. z 2010r. Nr 55, poz. 755, Nr 75, poz. 950, z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 oraz Nr 171 poz. 1016) Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1

W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIV/96/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie podatku od środków transportowych wprowadza się następujące zmiany:

pkt 1 lit. a) wyraz: "od" zastępuje się wyrazem: "powyżej"

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący


Kazimierz Didyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP)

Organizacja zrzeszająca firmy leasingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »