| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/117/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz.1475; z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz.1016) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych wynoszą :

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie: 432,00 zł.

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie: 720,00 zł.

c) powyżej 9 t i poniżej 12 t : 792,00 zł.

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t, stawki podatku określone są w poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

15

1.053,00

1.116,00

15

1.152,00

1.368,00

Trzy osie

12

21

1.272,00

1.428,00

21

1.596,00

1.836,00

Cztery osie i więcej

12

29

1.488,00

1.872,00

29

1.836,00

2.748,00

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 t do 8 t włącznie: 1.152,00 zł.

b) powyżej 8 t i poniżej 12 t: 1.368,00 zł.

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t, stawki podatku określone są w poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+ naczepa, ciągnik balastowy+przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

31

1.668,00

1.932,00

31

1.740,00

2.160,00

Trzy osie i więcej

12

40

1.776,00

2.040,00

40

2.232,00

2.808,00

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 720,00 zł.

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatkowe określone są w poniższej tabeli :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa+ pojazd silnikowy ( w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

360,00

624,00

Dwie osie

12

38

1.104,00

1.500,00

38

1.512,00

1.812,00

Trzy osie i więcej

12

38

1.140,00

1.320,00

38

1.200,00

1.440,00

7) od autobusów o liczbie miejsc:

a) mniejszej niż 30 miejsc: 924,00 zł.

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc: 1.596,00 zł.

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2011 r. traci moc uchwała Nr LI/393/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zdzieszowicach


Monika Wąsik-Kudla

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »