| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/119/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777) i art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz.1475; z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz.1016) oraz art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U z 2006 r. Nr 136, poz.969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825; z 2007r. Nr 109, poz.747; z 2008 r. Nr 116,poz.730, Nr 237, poz.1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 226, poz.1475), art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.z 2002 r. Nr 200, poz.1682, Nr 216, poz.1826; z 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365,Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr245, poz.1775, Nr 249,poz.1825; z 2008 r. Nr 116, poz.730; z 2009 r. Nr 56, poz.458; z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr226, poz.1475) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje:

§ 1. Określa się następujące wzory formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego:

1) informacja podatkowa osób fizycznych (o budynkach, budowlach, gruntach i lasach) ( INRL) stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) deklaracja na podatek od nieruchomości (DN) stanowiąca załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomści (ZA) stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

4) deklaracja na podatek rolny (DR) stanowiąca załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

5) deklaracja na podatek leśny (DL) stanowiąca załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2011 r. traci moc uchwała uchwała Nr III/10/06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 13 grudnia 2006 r.w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zdzieszowicach


Monika Wąsik-Kudla

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/119/2011
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

informacja podatkowa osób fizycznych (INRL)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/119/2011
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

deklaracja na podatek od nieruchomości (DN)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/119/2011
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości (ZA)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/119/2011
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik4.pdf

deklaracja na podatek rolny (DR)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/119/2011
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik5.pdf

deklaracja na podatek leśny (DL)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »