Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XV/91/2011 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2012r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe