| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII/140/2012 Rady Gminy Lubsza

z dnia 24 maja 2012 r.

w sprawie określenia pensum nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz ustalenia godzin ponadwymiarowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)oraz art. 42 ust.7 pkt. 3 i art. 91d pkt. 1, ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( tekst jednolity : Dz. U. 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty Rada Gminy Lubsza uchwala co następuje :

§ 1. 1. Nauczycielom realizującym etat łączony, tj. prowadzącym zajęcia o różnym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalnie do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe, zgodnie z art. 35 ust.2 Karty Nauczyciela.

3. Przykładowy sposób naliczania tygodniowego pensum oraz liczby godzin ponadwymiarowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Obliczone pensum w ułamku dziesiętnym zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że wielkości wynoszące 0,49 pomija się, a 0,50 i więcej podwyższa się do pełnej liczby.

5. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się wg stawki osobistego zaszeregowania danego nauczyciela i ustalonego pensum.

6. Pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony ustala się indywidualnie dla każdego.

§ 2. Do łączenia w ramach etatu zajęć o różnym wymiarze pensum może dochodzić tylko w wyjątkowych przypadkach, gdzie nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami Karty Nauczyciela i wyłącznie pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji do nauczania danego przedmiotu.

§ 3. Uchwałę stosuje się w zespołach szkolno - przedszkolnych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubsza.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubsza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012r.

Przewodnicząca Rady Gminy Lubsza


mgr Janina Wcisło


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/140/2012
Rady Gminy Lubsza
z dnia 24 maja 2012 r.

Przykładowy sposób naliczania pensum łączonego nauczyciela.

1. Nauczyciel realizuje 20 godzin, w tym 9 godzin wg pensum 18 godzinnego i 13 godzin wg pensum 26 godzinnego :

9/18 +13/26 = 0,5 + 0,5 = 1,00 - tygodniowy wymiar godzin wynosi 20 godzin, brak godzin ponadwymiarowych.

2. Nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 6 godzin wg pensum 18 godzinnegoi 21 godzin wg pensum 26 godzinnego:

6/18 + 21/26 = 0,33+ 0,81 = 1,14 - 1,14 etatu stanowi 27 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 23,68 godzin, zaokrąglając do pełnych godzin - 24 godziny, pozostałe 3 godziny stanowią godziny ponadwymiarowe.

3. Nauczyciel realizuje łącznie 25 godzin, w tym 15 godzin wg pensum 18 godzinnegoi 10 godzin wg pensum 26 godzinnego :

15/18+ 10/26 = 0,83 + 0,39 = 1,22 - 1,22 etatu stanowi 25 godzin, to proporcjonalnie1 etat stanowi 20,49 godzin, zaokrąglając do pełnych godzin - 20 godzin, pozostałe 5godzin stanowią godziny ponadwymiarowe.

4. Nauczyciel realizuje łącznie 29 godzin , w tym 14 godzin wg pensum 18 godzinnegoi 15 godzin wg pensum 30 godzinnego :

14/18+ 15/30 = 0,78 + 0,5 = 1,28 - 1,28 etatu stanowi 29 godzin, to proporcjonalnie1 etat stanowi 22,65 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin - 23 godziny, pozostałe 6 godzin stanowią godziny ponadwymiarowe.

Przewodnicząca Rady Gminy Lubsza


mgr Janina Wcisło

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Szymański

Doradca podatkowy z Departamentu Kontroli Podatkowych Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »