| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 102/XIV/2012 Rady Gminy Radłów

z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie opłaty prolongacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych w zakresie podatków stanowiących dochód Gminy Radłów.

§ 2. Stawkę opłaty prolongacyjnej ustala się w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, ogłaszanej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała nr 204/XXXV/98 Rady Gminy w Radłowie z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Radłów


Irena Czubaj-Zając

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »