| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXI/125/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 4 czerwca 2012 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) i art. 19 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej za zajmowane stanowisko o powierzchni:

1) do 1 m2 włącznie za prowadzenie drobnej sprzedaży - 5,00 zł

2) powyżej 1 m2 do 6 m2 włącznie - 20,00 zł

3) powyżej 6 m2 do 12 m2 włącznie - 28,00 zł

4) powyżej 12 m2 do 25 m2 włącznie - 35,00 zł

5) powyżej 25m2 - 50,00 zł.

§ 2. Opłatę targową pobiera się w gotówce bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Tarnów Opolski Nr XV/91/2011 r. z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Rudolf Urban

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Piotrowski

Prawnik, aplikant radcowski.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »