| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/454/2012 Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 1 sierpnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/290/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2012 r. zmienionej uchwałą Nr XIX/332/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012 r. dokonuje się następujących zmian:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

" § 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2012 r. w wysokości 8.210.000,00 zł. " ;

2) w § 15 pkt 1 litera a) otrzymuje brzmienie:

" a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy
w wysokości 5.000.000,00 zł " ;

3) załącznik nr 6 do uchwały "Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Prudnik na 2012 rok do sfinansowania z Funduszu Sołeckiego" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Kosiński


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/454/2012
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 1 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »