reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXI/215/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 23 sierpnia 2012 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 2 14, poz. 1806, Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568,
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, i poz. 1458,
z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21,poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,poz. 777 , Nr 217, poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012r. poz.567) oraz art. 4 ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się osobom fizycznym 50 % bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele wyłącznie mieszkaniowe.

§ 2. Udziela się osobom fizycznym 50 % bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe , będącym właścicielami lokali mieszkalnych w budynku , w którym udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego.

§ 3. Udziela się 70% bonifikaty od opłaty z tytułu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, gdy przekształcenie następuje na rzecz użytkowników wieczystych, którzy wnieśli zgodnie z obowiązującym prawem, jednorazową opłatę za cały okres użytkowania wieczystego. Uprawnienie to przysługuje także następcom prawnym wymienionych osób.

§ 4. 1. Bonifikaty, o których mowa w §§ 1, 2 i 3, udziela się tym użytkownikom wieczystym, którzy zobowiążą się do jednorazowego wniesienia całej należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

2. Warunkiem udzielenia użytkownikom wieczystym bonifikaty , o której mowa w § 1 § 2 i § 3 niniejszej uchwały, jest brak zaległości finansowych tytułem podatku od nieruchomości oraz opłat za użytkowanie wieczyste wobec Gminy Gogolin.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie


Franciszek Holeczek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ziobrowski Tax & Law

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama