reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII/382/12 Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/190/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 173a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 i poz. 742) Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XI/190/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2011r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

" 6. Stypendium naukowe wypłacane będzie po upływie danego miesiąca, w terminie do ostatniego dnia następnego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez studenta., " ;

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

" § 10. Osoba, której przyznano stypendium, zobowiązana jest do końca marca roku akademickiego, na który przyznano stypendium, przekazać do Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Nysie zaświadczenie o tym, że jest studentem kolejnego, programowo wyższego semestru. Nie przedłożenie takiego zaświadczenia skutkuje wstrzymaniem wypłaty stypendium do czasu doręczenia Burmistrzowi Nysy wymaganego zaświadczenia., " ;

3) załączniki nr 1 i nr 2 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Feliks Kamienik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/382/12
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/382/12
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Dziennikarka ekonomiczna, szkoleniowiec z pasją

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama